Gdzie jesteś: Główna » Oferta » Oczyszczanie wody » AquaX

AquaX

AquaX jest nowym i innowacyjnym systemem oczyszczania wody, bazującym na nowej metodzie mechanicznej filtracji, pozwalającym na 100% odzysk.

Przy prawidłowym użytkowaniu nie potrzebuje żadnych chemicznych środków flokujących i dezynfekujących. W konsekwencji system ten reprezentuje bardzo efektywny i ekonomiczny sposób na oczyszczanie wody z myjni samochodowej przy niskich kosztach eksploatacyjnych.

Podczas gdy myjnia samochodowa jest mało używana lub nie pracuje, AquaX automatycznie przechodzi w stan czuwania. Urządzenie w tym stanie pobiera znacznie mniej prądu, ale cały czas jest w gotowości do pracy i nie musi być wyłączane na noc. AquaX to system oczyszczania wody składający się z 2 filtrów, zbiornika wody oczyszczonej i kontrolnej szafki elektrycznej.

AquaPur jest systemem oczyszczania wody, bazującym na metodzie mechanicznej filtracji wspomaganej przy ilości myć powyżej 600 miesięcznie metodą flokulacji, która pozwala na ok 95% odzysk wody. Głównym elementem systemu jest zbiornik kwarcowy, w którym zachodzi reakcja filtracji i w którym łoże filtra podlega samooczyszczaniu.

Jest to system bardzo efektywny i charakteryzujący się niskimi kosztami eksploatacyjnymi.


Charakterystyka:

 


Cykl pracy:

  1. z kanału myjni woda poprzez osadnik dostaje się zbiornika retencyjnego
  2. z zbiornika retencyjnego zasysana jest do filtra AquaPur
  3. zachodzi reakcja w filtrze oczyszczania wody
  4. woda oczyszczona dostaje się do zbiornika wyrównawczego AquaPur
  5. z zbiornika wyrównawczego AquaPur woda podawana jest na myjnię automatyczną
  6. nadmiar wody z zbiornika wyrównawczego AquaPur jest zrzucany do osadnika
  7. nadmiar wody w systemie zrzucany jest do kanalizacji